Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Dlatego opracowaliśmy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o Użytkownikach strony www MIIOR SP. Z O. O. I WSPÓLNICY SP.K. (dalej: „Użytkownicy”).

Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkowników zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

Przechowywanie danych na serwerach MIIOR SP. Z O. O. I WSPÓLNICY SP.K.

Metoda przechowywania powierzonych MIIOR SP. Z O. O. I WSPÓLNICY SP.K. danych na serwerach: stron internetowych, kont e-mailowych jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO. Dane te chronione są różnego rodzaju zabezpieczeniami.

Administracja danych

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.miior.commjest spółka MIIOR SP. Z O. O. I WSPÓLNICY SP.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Waryńskiego 9 /43, 00-655 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 551943, NIP: 7010476452, REGON: 361233658, adres mailowy: contact@miior.com– zwany dalej „Administratorem”.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel pozyskiwania danych

Dane osobowe pobierane przez Administratora będą przetwarzane w następujących celach:

 • marketingu bezpośredniego – co związane jest z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.

Okres przechowywania danych

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż do czasu odwołania zgody bądź zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać dane dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym masowe wysyłki mailingowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.

W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Użytkownika mogą zostać udostępnione kontrolerom.

Przekazywanie danych do Państw trzecich

Administrator nie przekazuje zebranych danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy oraz współpracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Użytkownikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 3. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw Użytkownik powinien się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookies

Strona Administratora wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik zapisywany przez serwer na komputerze, tablecie lub smartphonie i w przeglądarce Użytkownika. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Są to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Cookies nie są używane do pobierania i przechowywania jakichkolwiek danych osobowych, adresowych użytkownika ani żadnych poufnych informacji z jego komputera.

Pliki cookies wykorzystywane są zazwyczaj w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika platformy WWW i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Dodatkowo służą do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy WWW korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Strona internetowa Administratora używa ciasteczek w różnych celach:

 • Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony WWW; dane te mogą być przekazywane do narzędzi analitycznych m.in Google Analytics.
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika.
 • Pliki reklamowe – pliki te mogą być wykorzystywane przez Administratora lub przez współpracujące z Administratorem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać użytkownikowi wyświetlona reklama dostosowana do jego zainteresowań (np. reklama remarketingowa Google, Facebook lub innej sieci reklamowej). Te ciasteczka pozwalają także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.
 • Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook) z których korzysta Użytkownik ze stroną WWW.

Ustawienia cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratora. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.

Czas przechowywania cookies

Mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na urządzeniu Użytkownika jedynie podczas korzystania ze strony. Ciasteczka stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy zostaną usunięte.

Cookies podmiotów trzecich

Korzystając ze strony WWW Administratora Użytkownik stron internetowych może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących podmiotów trzecich, a także od firm realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

Linki zewnętrzne

Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Polityka prywatności tych serwisów jest regulowana osobnymi postanowieniami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Google Analytics

Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Szczegóły polityki prywatności Google Analytics dostępne są pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Strona WWW Administratora może wykorzystywać funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam https://www.google.com/settings/ads. Administrator zachęca również do odwiedzenia strony z dostępnymi aktualnie narzędziami do blokowania Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Warunki korzystania ze strony WWW

Korzystanie ze strony WWW Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszej Polityki prywatności. W razie braku zgody na warunki Polityki Prywatności dalsze korzystanie ze strony WWW nie jest dopuszczalne.

Użytkownicy strony WWW mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Korzystanie ze strony WWW odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy użytkownikiem a Administratorem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Użytkownika. Przy korzystaniu ze strony WWW zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności strony WWW, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za ich dostępność.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie WWW były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach. Postanowienie to ma również zastosowanie do nieprawidłowego działania lub niedostępności usług na stronie WWW, zainfekowaniem złośliwym oprogramowaniem, prawidłowości działania operatorów zapewniających łączność ze stroną WWW czy też nieprawidłowego korzystania ze strony WWW.

Więcej o plikach cookies

http://wszystkoociasteczkach.pl/