Miior sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Zaprojektowanie wysuwanego lustra łazienkowego dla osób z ograniczoną sprawnością motoryczną, niedowidzących i poruszających się na wózkach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Podziałania 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Głównym celem projektu jest opracowanie i rynkowe wdrożenie nowego produktu według autorskiego wzoru wysuwanego lustra dla osób z ograniczoną sprawnością motoryczną, niedowidzących i poruszających się na wózkach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia komfortu dla osób z ograniczoną sprawnością motoryczną, niedowidzących i poruszających się na wózkach, przy zachowaniu luksusowego i eleganckiego designu, co pozwoli na budowanie marki w branży akcesoriów łazienkowych. Rezultatem wdrożenia produktu będzie zwiększenie przychodów firmy i jej dalszy rozwój.

Wartość projektu: 623 040,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 389 400,00 PLN